Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

Recenze publikace Knotek, M. Chci uspět v IT. ComputerPress 2014

Autorem knihy Chci uspět v IT je Martin Knotek, CEO ve společnosti Apollo soft, který se dlouhodobě zabývá optimalizací projektů nadnárodních společností. Jeho záměr k sepsání této publikace vycházel ze situace, kdy se opakovaně setkával se studenty, kteří trpěli absencí znalostí základních pojmů v IT a paradoxně o práci v IT usilovali. Autor M. Knotek spatřuje příčinu ve špatném stavu vysokých škol, které se zaměřují na přílišnou teorii a neexistující předměty, které by se v nich zabývaly například tématem fungování projektu či strukturou organizace. Tento názor však považuji za velmi obecný a vágní, protože studijní plány mnoha vysokých škol tyto předměty obsahují a jsou jimi vyučovány. Další problém spatřuje v nedostatečné popularizaci „kariéry v IT“, nemyslím si, že ostatní povolání, chceme-li profese, by byly o tolik více popularizované, či jim byl vymezen větší prostor ba naopak. Autor ve svém záměru napsat publikaci, která jasně a stručně vystihne, jak se stát dobře placeným odborníkem v IT nevysvětlil do hloubky žádné téma, spíše naznačil, co by měl každý uchazeč u pohovoru v tematickém zaměření IT sféry znát. Publikace při svém vzniku v jednu chvíli obsahovala až 500 stran, načež ji M. Knotek se svými kolegy zrevidoval, upravoval, až se kniha zúžila na snadno čitelných 95 stran, které vzhledem ke své povrchnosti mohou opravdu sloužit maximálně k přípravě studenta na svůj první pohovor.

Brožovaná publikace vydaná v roce 2014 společností Computer Press je tedy velmi stručným přehledem, jak se stát „úspěšným“ v některém z mnoha odvětví IT prostředí. V úvodní kapitole autor vymezuje osm hlavních tezí – dostatečně placená pracovní pozice, plán osobního rozvoje a jeho plnění, slušné vychování a vystupování, bezchybné zvládnutí pracovního pohovoru, zdokonalování se ve stávajících znalostech, být nejlepší a umět se kvalitně prodat, které jsou dle jeho názoru základem úspěchu a mantrou celé knihy. Sumarizace obecně známých faktů již v úvodu je dobrým vodítkem pro každého, kdo se uchází o zajímavou pozici v jakémkoli odvětví.

V druhé části knihy autor velmi srozumitelným jazykem popisuje strukturu IT firem na tuzemském a zahraničním trhu. Taktika, kterou se tyto firmy na trhu interpretují a o jaká odvětví jeví prioritní zájem, jsou dle autora velmi důležitým zjištěním pro možný úspěch. Po kapitole věnované struktuře IT firem nastiňuje situaci již přijatého kandidáta v IT pozici. Především se zaměřuje na jeho kariérní růst a navrhuje řešení, jak se vyčlenit ze „škatulky“ průměrného zaměstnance.

Kniha Chci uspět v IT by čtenářovi mohla přinést prvotní vhled do struktury korporátních IT firem a stát se pro čtenáře slovníkem základních pojmů, které jsou esenciální pro vstup do pracovního prostředí v této sféře. Publikace je vhodná pro studenty středních popřípadě studenty vysokých škol, kteří potřebují získat povědomí o reálném prostředí  IT odvětví. Na závěr, autor se v celé publikaci nedostává za povrchní deskripci IT infrastruktury a snadno dohledatelných informací. Kniha v žádném případě nepřináší hlubší uchopení tématu z odborného ani jiného hlediska, jak by se z jejího názvu mohlo zdát. Z ukázky můžeme tušit, že velká část kniha je spíše „etiketou“, jak se u pohovoru chovat, abychom zvětšili svou šanci na úspěch.

„Další pravidla vycházející z bontonu, na pohovor se chodí včas, s výjimkou závažných problémů (jako je vaše smrt apod.) Nestíháte, musíte dát v předstihu vědět, nejlépe hned, jakmile to víte. Lidé neradi čekají, ale pokud o tom ví alespoň 30 minut předem, přizpůsobí se. Na pohovor se dostavte slušně oblečeni, po příchodu pozdravit, nemít ruce v kapsách, nehrát si s čímkoliv, jako je propiska, prsty atd. Nezapomeňte na vypnutý telefon!“